tekst & gesprek ► advᴉes • trainᴉng • ondersteunᴉng

Dit is een tekst.

Marjan

dr. Marjan Huisman

Onafhankelijk . Nieuwsgierig . Betrokken . Analytisch . Creatief . To-the-point . Oplossingsgericht

TCI-certificaatAdvies . training . ondersteuning voor duidelijke teksten en gesprekken


Ik ben mateloos geïnteresseerd in menselijk gedrag en de macht van het woord.

Ik ben taalbeheersing gaan studeren vanuit verbazing: Hoe kan iemand met een mooi verhaal gelijk krijgen, terwijl diegene het wellicht niet heeft? Antwoorden vond ik onder andere in het werk van Goffman, Wittgenstein, Sacks, De Beauvoir, Foucault en vele anderen.

Vervolgens ging ik gespreks- en schrijftrainingen geven om mensen hun eigen invloed op hun omgeving te versterken. Ondertussen doceerde ik taalbeheersing aan de universiteit. In 2001 promoveerde ik in de interactionele sociolinguïstiek op Besluitvorming in vergaderingen. In 2013 diplomeerde ik in de Themagecentreerde Interactie (TGI), een methode voor levend leren en de kunst van het leiden van jezelf en anderen. Ik maakte studiereizen naar Engeland, de VS en Duitsland.

Ik werk ruim 20 jaar voor diverse organisaties, die vrijwel altijd bijdragen aan een maatschappelijk belang. Ik werk op het snijvlak van taal (gesprek & tekst), onderzoeken, analyseren & beslissen. Mijn adviezen en trainingen dragen bij aan organisatiebrede kwaliteitsverbetering.

Het leukste aan mijn werk: mijn observaties en analyses vertalen naar de mensen die met tekst of gesprek hun werk graag goed willen doen.

Gesprek

Ik observeer, analyseer en evalueer je aanpak en ondersteun je bij het versterken van je effectiviteit. Lees hier meer!

Tekst

Voor specifieke schrijfsituaties geef ik adviezen en trainingen die recht doen aan álle relevante factoren. Ook als het complex is of specialistisch. Ook neem ik schrijfwerk uit handen. Lees hier meer!

Publicaties

Ik schrijf over wetenschap en praktijk. Bekijk hier enkele van mijn publicaties.

Testimonials

Feiten

Feit, mening of theorie?

Eén van mijn specialiteiten is waarnemingen feitelijk beschrijven

4e druk 2020!

Ons boek Geef mij de feiten. Schrijfadviezen voor een effectief proces-verbaal werd na de introductie in 2007 al snel een standaardwerk voor opsporingsambtenaren. Inmiddels is het in vierde druk verschenen: helemaal geactualiseerd en naar de recentste wetenschappelijke inzichten.

Over de highlights uit dit boek gaf ik gastcolleges bij de Bachelor- en Masteropleidingen van de Politieacademie. De technieken uit dit boek heb ik ook intensief getraind bij toezichthouders. Namelijk, ook daar gaat het erom feiten vast te leggen in relatie tot 'regels'; ook daar gaat het erom dat je op basis van die feiten zuiver kunt beslissen.

Bovendien versterkt het de eenduidigheid als organisaties die in een keten met elkaar samenwerken (zoals bv. politie en toezichthouders) feiten op eenzelfde, deugdelijke manier vastleggen.

Hoewel het boek is geschreven voor een strafrechtelijke context, zijn de beschreven technieken ook goed toepasbaar in een bestuursrechtelijke context.

Een proces-verbaal kan van beslissende invloed zijn op het leven van mensen. Het schrijven van een goed proces-verbaal is dus een verantwoordelijke taak, die van een opsporingsambtenaar niet alleen vakkennis vraagt, maar ook schrijfvaardigheid en zorgvuldig taalgebruik.

Geef mij de feiten biedt deze schrijvers de helpende hand. Het laat zien hoe rechters, officieren van justitie, advocaten en anderen het proces-verbaal lezen en hoe je daarop kunt afstemmen. Het bevat duidelijke, concrete adviezen en verhelderende voorbeelden.

Het geeft antwoord op lastige vragen als:

 • Hoe schrijf ik zuiver en neutraal?
 • Hoe behandel ik de redenen van wetenschap?
 • Hoe geef ik een verhoor weer?
 • Hoe schrijf ik doelgericht zonder op de stoel van de rechter te gaan zitten?

Geef mij de feiten is geschikt voor zowel beginnende als ervaren opsporingsambtenaren. Het is te gebruiken in opleidingen, maar ook voor zelfstudie.

Zoek je advies, training of praktische ondersteuning bij feitenrapportages?

Ik werk op organisatie-, team- of individueel niveau.

Neem vrijblijvend contact op

Met het stimuleren van deugdelijke feitenrapportages draag ik graag bij aan duurzaam ontwikkelingsdoel 16 – om precies te zijn 'target 16.6' – van de VN. #NLSDG16

Tekst

Logisch, doelgericht, overtuigend

Voor specifieke schrijfsituaties geef ik adviezen en trainingen die recht doen aan álle relevante factoren. Ook als het complex is of specialistisch. Ook neem ik schrijfwerk uit handen.

Voorbeeld 1

Een manager wilde van zijn medewerkers teksten op basis waarvan hij wél kon beslissen. Ik analyseerde de teksten, adviseerde over de teksteisen en trainde zijn medewerkers. Daarmee reduceerde hij het aantal rapporten waar hij niets mee kon met tientallen procenten tot 1 á 2 procent.

Voorbeeld 2

Ons boek Geef mij de feiten. Schrijfadviezen voor een effectief proces-verbaal werd al snel een standaardwerk voor opsporingsambtenaren.

Voorbeeld 3

Hoogopgeleide stafmedewerkers die snel een helder en goed beargumenteerd advies moesten kunnen produceren, begeleidde ik op onderzoekstechniek, argumentatie en doel- en doelgroepgerichte rapportage.

Voorbeeld 4

Een organisatie wilde vragen zó stellen, dat er ook werkelijk antwoord kwam. Nadat ik hun teksten kort had geanalyseerd, hadden medewerkers voldoende aan een workshop van één dag.

Schrijfadviezen voor een effectief proces-verbaal

Geef mij de feiten

Schrijfadviezen voor een effectief proces-verbaal
Bestel het boek

Wil je advies, training of praktische ondersteuning voor effectieve tekst

Ik werk op organisatie-, team-, en individueel niveau.

Bel 06 - 46 08 20 28 of mail direct@twinc.nl om je vraag met mij te verkennen.

Neem vrijblijvend contact op

Gesprek

Doelgericht, rolvast, menselijk

Ik observeer, analyseer en evalueer je aanpak en ondersteun je bij het versterken van je effectiviteit.

Voorbeeld 1

Een team van toezichthouders leerde in een training slecht nieuws op de juiste manier te brengen. Na enige tijd ontving het management een brief met complimenten over de wijze waarop een medewerker slecht nieuws had gebracht: Dat is ons nog nooit gebeurd.

Voorbeeld 2

Crisisteams moeten met weinig informatie onder druk besluiten nemen. Deze teams gaf ik feedback over hun overlegstijl. Zo leerden ze rolvast, zelfverzekerd en effectief op te treden.

Voorbeeld 3

Een hooggespecialiseerde medewerker moest van zijn leidinggevende minder boos worden op lastige klanten, wat naar het idee van de medewerker onterecht was. Na drie gesprekken waren zowel de medewerker als de leidinggevende tevreden. De medewerker: Ik heb nog nooit op deze wijze met iemand over mijn werk gepraat.

Voorbeeld 4

Een leidinggevende was onzeker in overleggen waar hij belangen moest behartigen. Na een paar sessies individuele begeleiding werd hij in no time succesvol in de politiek.

Emoties in goede banen: tactisch omgaan met onaangenaam nieuws1Aanpak voor slechtnieuwsgesprekken

Emoties in goede banen. Tactisch omgaan met onaangenaam nieuws. Of het nu om grote of kleine teleurstellingen gaat, slecht nieuws vertellen doen we liever niet. We vinden
het vaak moeilijk de verwachtingen van anderen te bruuskeren.

Download gratis PDF

Besluitvorming in vergaderingenBesluitvorming in vergaderingen

Besluiten worden vaak gezien als concrete, tastbare dingen die mensen met zich meenemen als ze een vergadering uitlopen. Besluiten zijn echter veel vluchtiger van aard. Dit boek bespreekt hoe managers in vergaderingen interactief hun toekomst construeren door te formuleren.

Proefschrift 2001 door Marjan Huisman. ISBN 90-76912-04-1

Wil je advies, training of coaching voor gesprekken?

Ik werk op organisatie-, team-, en individueel niveau.

Bel 06 - 46 08 20 28 of mail direct@twinc.nl om je vraag met mij te verkennen.

Neem vrijblijvend contact op

Publicaties

van dr. Marjan Huisman

Praktisch

2020

Geef mij de feiten. Schrijfadviezen voor een effectief proces-verbaal.

Marjan Huisman, Jan Pranger, Paula Steenwinkel.

Deventer, Kluwer. Bestel dit boek bij Wolters Kluwer.

2005

Stokpaarden, paardenmiddelen en taboes. Over taalgebruik en argumentatie in processen-verbaal.

Marjan Huisman, Paula Steenwinkel, Jan Pranger.

In: TREMA, Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht. Special december 2005 over Recht, taal en literatuur. pp. 517-520.

2002

Emoties in goede banen

Marjan Huisman

Tactisch omgaan met onaangenaam nieuws.
Download gratis de PDF

Wetenschappelijk

2002

Communicatie en coördinatie: ordeningsprincipes in verbale interactie.

Marjan Huisman

In: Th.Janssen, red. Taal in gebruik. Een inleiding in de taalwetenschap. Den Haag, Sdu Uitgevers. 163-180.

2001

Decision making in management meetings as talk-in-inter­action.

Marjan Huisman

In: International Studies of Management & Organisation, vol 31, no. 3. 69-90.

2000

Besluitvorming in vergaderingen. Organisaties, interactie en taalgebruik.

Marjan Huisman

Utrecht, Landelijke Onderzoeksschool Taalkunde. ISBN 90-76912-04-1. Bestel mijn proefschrift.

1995

Negotiating categories in tra­vel agen­cy calls.

H. Mazeland, M. Huisman, M. Schasfoort.

In: A. Firth, ed., The discourse of negotiation. Stu­dies of lan­gua­ge in the workplace. Oxford, Pergamon. 271-297.

1994

Redeneren en metaforiek. Het functioneren van metaforisch taalgebruik in discussies.

Marjan Huisman

In: A. Maes, P. van Hauwermeiren, L. van Waes, red. Perspectieven in taalbeheersingsonderzoek. 290-299.

Schrijfadviezen voor een effectief proces-verbaal

Geef mij de feiten

Schrijfadviezen voor een effectief proces-verbaal

Bestel de 4e druk

Emoties in goede banen: tactisch omgaan met onaangenaam nieuws1Emoties in goede banen

Tactisch omgaan met onaangenaam nieuws.

Download gratis de PDF

Besluitvorming in vergaderingen. Organisaties, interactie en taalgebruik. Besluitvorming in vergaderingen

Organisaties, interactie en taalgebruik.

Over Twinc

Wat ik doe, voor wie, met wie

Twinc wil...

Met Twinc bevorder ik graag heldere communicatie tussen mensen, met als richtsnoer de menselijke maat. Ik wil mijn kennis en ervaring toepassen om communicatieprocessen binnen of tussen organisaties vlot te trekken, vanuit een respectvol, optimistisch, ontwikkelingsgericht perspectief.

Ik zoek altijd naar praktische, haalbare oplossingen met draagvlak.

 

Neem contact op

Bel 06 - 46 08 20 28 of mail direct@twinc.nl om uw vraag met mij te verkennen.

Neem vrijblijvend contact op

Twinc biedt...

Advies, training en coaching voor gespreksvoering en rapportage in onderzoekende, analyserende, besluitvormende organisatiecontexten.

Denk aan: waarnemingen en onderzoeksgegevens rapporteren (bv. in relatie tot regelgeving), adviesvaardigheden van intakegesprek tot adviesrapportage en presentatie; interviewen en doorvragen; slechtnieuwsgesprekken, (crisis)besluitvorming in managementteams en bestuursteams.

Ik doceerde aan diverse Nederlandse universiteiten in de taalbeheersing en de conversatieanalyse; ik doceerde zeven jaar beleidsanalyse en -rapportage bij de Hogere Defensievorming (Executive Master of Security and Defence), waar ik o.a. in samenwerking met inhoudelijke docenten studenten begeleidde en beoordeelde voor hun masterthesis.

Ik ontwikkelde en verzorgde afdelingsbrede ontwikkelingstrajecten op maat ter verbetering van verslaglegging voor afdelingen van ca. 300 medewerkers. Ook begeleid ik mensen individueel.

Twinc werkte voor...

 • Autoriteit Consument en Markt
 • Belastingdienst
 • Douane
 • ECD
 • FIOD
 • Gemeente Westland
 • Haagse Hogeschool
 • Inspectie SZW
 • Kansspelautoriteit
 • Ministerie van Defensie
 • Ministerie van Economische Zaken Landbouw en Innovatie
 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat
 • Onderzoeksraad voor Veiligheid
 • Politieacademie
 • ProRail
 • RDW
 • Trimension
 • VanBinnennaarBuiten
 • Waterschappen

Twinc werkt samen met...

Samso

Contact

Neem vrijblijvend contact op!

Bedrijfsgegevens

KvK-nr. 32 15 63 45
Btw-id NL003840431B10

Deze website plaatst geen tracking cookies.

Dit zal sluiten in 5 seconden