advᴉes • trainᴉng • coachᴉng

Marjan

dr. Marjan Huisman

Onafhankelijk . Nieuwsgierig . Betrokken . Analytisch . Creatief . To-the-point . Empathisch . Oplossingsgericht

TCI-certificaatAdvies . training . coaching voor effectieve teksten en gesprekken


Ik ben mateloos geïnteresseerd in menselijk gedrag en de macht van het woord.

Ik ben taalbeheersing gaan studeren vanuit verbazing: Hoe kan iemand met een mooi verhaal gelijk krijgen, terwijl diegene het wellicht niet heeft? Antwoorden vond ik onder andere in het werk van Goffman, Wittgenstein, Sacks, De Beauvoir, Foucault en vele anderen.

Vervolgens ging ik gespreks- en schrijftrainingen geven om mensen hun eigen invloed op hun omgeving te versterken. Ondertussen doceerde ik taalbeheersing aan de universiteit. In 2001 promoveerde ik in de interactionele sociolinguïstiek op Besluitvorming in vergaderingen. In 2013 diplomeerde ik in de Themagecentreerde Interactie (TGI), een methode voor levend leren en de kunst van het leiden van jezelf en anderen. Ik maakte studiereizen naar Engeland, de VS en Duitsland.

Ik werk ruim 20 jaar voor diverse organisaties, die vrijwel altijd bijdragen aan een maatschappelijk belang. Ik werk op het snijvlak van taal (gesprek & tekst), onderzoeken, analyseren & beslissen. Mijn adviezen en trainingen dragen bij aan organisatiebrede kwaliteitsverbetering.

Het leukste aan mijn werk: mijn observaties en analyses vertalen naar de mensen die met tekst of gesprek hun werk graag goed willen doen.

Gesprek

Ik observeer, analyseer en evalueer uw aanpak en ondersteun u bij het versterken van uw effectiviteit. Lees hier meer!

Tekst

Voor specifieke schrijfsituaties geef ik adviezen en trainingen die recht doen aan álle relevante factoren. Ook als het complex is of specialistisch. Lees hier meer!

TGI

Ik werk op basis van TGI en leer ook jou daarmee werken. Lees hier meer!

Publicaties

Ik schrijf over wetenschap en praktijk. Bekijk hier enkele van mijn publicaties.

Testimonials

Integriteit

Nieuwe training!

Integer werken: Hoe lukt dat? Versterk je professioneel ethisch handelen!

 • Morele keuzes van anderen brengen je in een lastig parket: Ga je kleur bekennen?
 • Je vraagt je af: wanneer mag ik iemand bepaalde kennis onthouden; wanneer moet ik juist wel iets vertellen?
 • Je ervaart spanning tussen je eigenbelang en het belang van je klant.
 • Je komt in conflict met jezelf doordat je een dubbele pet op hebt.

Heb jij hier wel eens last van?

In onze complexe en veranderende wereld is een belangrijke competentie het vermogen om integer beslissingen te nemen, daar transparant over te zijn en er met moed naar te handelen.

Doel

Je versterkt je morele competentie door te werken met de Themagecentreerde Interactie (TGI). TGI bevordert effectieve communicatie, leiderschap en zelfsturing. Je krijgt ervaring in het herkennen van ethische dimensies in werksituaties; met het wegen en beoordelen van morele kwesties; met het communiceren van je oordeel erover; en je ontdekt wat je nodig hebt om er moedig en tactisch naar te handelen.

Binnen de erkende TGI-opleiding van het Ruth Cohn Institute International geldt deze training als een M-cursus.

Opzet

 • Voorafgaand aan de training heb je een intakegesprek.
 • Je verkent de theorie over TGI en over professioneel ethisch handelen: Hoe kan TGI mij helpen om richting en route te bepalen?
 • Je oefent met de toepassing van het vier-factorenmodel van de TGI. Zo verkrijg je inzicht in complexe, gelaagde situaties en krijg je zicht op je eigen handelingsmogelijkheden daarbinnen.
 • Je werkt aan casuïstiek van jezelf en van andere deelnemers. Zo ontstaat een rijkdom aan perspectieven op elkaars casuïstiek.
 • Je maakt een zelfinschatting van je morele competentie en formuleert ontwikkelpunten waarmee je na de training in de praktijk aan de slag wilt.
 • Er is rust en tijd voor je ontwikkeling in een mooie omgeving, met goede verzorging.

Voor wie?

Degenen die de professionaliteit van hun ethisch handelen willen versterken.

Wanneer?

Maandag 4 november 2019, 13.00 uur
t/m
Woensdag 6 november 2019, 17.00 uur

Waar?

Midden in de natuur bij Eigentijdserf in Westelbeers.

Investering?

Training: € 1.049
Verblijf: € 359

Vrij van btw en inclusief intakegesprek, materialen, koffie/thee/water, twee lunches, twee diners en twee overnachtingen

Wil jij steviger staan in ethische spanningsvelden?

Meld je hier aan voor deze training!

Trainers

Thea Beentjes, zelfstandig trainer, (team)coach en TGI-opleider.

‘Ik ervaar dagelijks het belang van een sterk ontwikkeld moreel kompas en het transparant kunnen zijn over de afwegingen die ik maak.’

Thea is gespecialiseerd in samenwerkings- en communicatievraagstukken en intervisie. Zij is erkend opleider Themagecentreerde Interactie voor het Ruth Cohn Instituut Internationaal.

Haar werkveld beslaat overheden, zorg en commerciële organisaties. In haar werk komt ze vaak in complexe situaties waarin veel verschillende belangen bij elkaar komen. Ze vindt het noodzakelijk om dan breed te kijken en alle belangen af te wegen. Het helpt daarbij om effectieve hulpmiddelen te hebben om een gewogen, moreel besluit te kunnen nemen. TGI is daarvoor een belangrijke hulpbron.

Thea leert anderen graag om te werken met TGI, vooral in relatie met ethiek.

Marjan Huisman, zelfstandig adviseur, trainer, coach en TGI-opleider i.o.

Marjan Huisman

‘Integriteit brengt kwaliteit en duurzaamheid.’

Marjan is gespecialiseerd in mondelinge en schriftelijke communicatie bij besluitvorming. Ze promoveerde op besluitvorming in vergaderingen en is TGI-gediplomeerd.

Zij heeft o.a. veel ervaring met communicatietrainingen over de bevordering van ‘compliance’ en zorgvuldig beslissen. Met haar werk draagt ze graag bij aan transparante en menswaardige communicatie in organisaties. TGI biedt haar daarbij een krachtige ondersteuning.

Marjan geeft TGI graag door aan anderen, zodat ze een menselijk en optimistisch handelingsperspectief kunnen ontwikkelen. Ze vindt het zinnig om TGI in te zetten bij ethisch geladen vragen, omdat het maatschappelijk belang hierbij groot is.

Vragen?

Bv. over nieuwe trainingsdata of in-company?

We beantwoorden ze graag!

Neem vrijblijvend contact op!

Feiten

Feit, mening of theorie?

Eén van mijn specialiteiten is waarnemingen feitelijk beschrijven

Ons boek Geef mij de feiten. Schrijfadviezen voor een effectief proces-verbaal werd na de introductie in 2007 al snel een standaardwerk voor opsporingsambtenaren. Inmiddels is het in derde druk verschenen.

Over de highlights uit dit boek gaf ik gastcolleges bij de Bachelor- en Masteropleidingen van de Politieacademie. De technieken uit dit boek heb ik ook intensief getraind bij toezichthouders. Namelijk, ook daar gaat het erom feiten vast te leggen in relatie tot 'regels'; ook daar gaat het erom dat je op basis van die feiten zuiver kunt beslissen.

Bovendien versterkt het de eenduidigheid als organisaties die in een keten met elkaar samenwerken (zoals bv. politie en toezichthouders) feiten op eenzelfde, deugdelijke manier vastleggen.

Hoewel het boek is geschreven voor een strafrechtelijke context, zijn de beschreven technieken ook goed toepasbaar in een bestuursrechtelijke context.

Bestel 'Geef mij de feiten' bij Kluwer

Een proces-verbaal kan van beslissende invloed zijn op het leven van mensen. Het schrijven van een goed proces-verbaal is dus een verantwoordelijke taak, die van een opsporingsambtenaar niet alleen vakkennis vraagt, maar ook schrijfvaardigheid en zorgvuldig taalgebruik.

Geef mij de feiten biedt deze schrijvers de helpende hand. Het laat zien hoe rechters, officieren van justitie, advocaten en anderen het proces-verbaal lezen en hoe je daarop kunt afstemmen. Het bevat duidelijke, concrete adviezen en verhelderende voorbeelden.

Het geeft antwoord op lastige vragen als:

 • Hoe schrijf ik zuiver en neutraal?
 • Hoe behandel ik de redenen van wetenschap?
 • Hoe geef ik een verhoor weer?
 • Hoe schrijf ik doelgericht zonder op de stoel van de rechter te gaan zitten?

Geef mij de feiten is geschikt voor zowel beginnende als ervaren opsporingsambtenaren. Het is te gebruiken in opleidingen, maar ook voor zelfstudie.

Zoek je advies, training of coaching bij feitenrapportages?

Ik werk op organisatie-, team- of individueel niveau.

Neem vrijblijvend contact op

Met het stimuleren van deugdelijke feitenrapportages draag ik graag bij aan duurzaam ontwikkelingsdoel 16 – om precies te zijn 'target 16.6' – van de VN. #NLSDG16

Tekst

Logisch, doelgericht, overtuigend

Voor specifieke schrijfsituaties geef ik adviezen en trainingen die recht doen aan álle relevante factoren. Ook als het complex is of specialistisch.

Voorbeeld 1

Een manager wilde van zijn medewerkers teksten op basis waarvan hij wél kon beslissen. Ik analyseerde de teksten, adviseerde over de teksteisen en trainde zijn medewerkers. Daarmee reduceerde hij het aantal rapporten waar hij niets mee kon met tientallen procenten tot 1 á 2 procent.

Voorbeeld 2

Ons boek Geef mij de feiten. Schrijfadviezen voor een effectief proces-verbaal werd al snel een standaardwerk voor opsporingsambtenaren.

Voorbeeld 3

Hoogopgeleide stafmedewerkers die snel een helder en goed beargumenteerd advies moesten kunnen produceren, begeleidde ik op onderzoekstechniek, argumentatie en doel- en doelgroepgerichte rapportage.

Voorbeeld 4

Een organisatie wilde vragen zó stellen, dat er ook werkelijk antwoord kwam. Nadat ik hun teksten kort had geanalyseerd, hadden medewerkers voldoende aan een workshop van één dag.

Geef mij de feitenGeef mij de feiten

Schrijfadviezen voor een effectief proces-verbaal
Bestel het boek

Wil je advies, training of coaching voor effectieve tekst

Ik werk op organisatie-, team-, en individueel niveau.

Bel 06 - 46 08 20 28 of mail direct@twinc.nl om je vraag met mij te verkennen.

Neem vrijblijvend contact op

Gesprek

Doelgericht, rolvast, menselijk

Ik observeer, analyseer en evalueer je aanpak en ondersteun je bij het versterken van je effectiviteit.

Voorbeeld 1

Een team van toezichthouders leerde in een training slecht nieuws op de juiste manier te brengen. Na enige tijd ontving het management een brief met complimenten over de wijze waarop een medewerker slecht nieuws had gebracht: Dat is ons nog nooit gebeurd.

Voorbeeld 2

Crisisteams moeten met weinig informatie onder druk besluiten nemen. Deze teams gaf ik feedback over hun overlegstijl. Zo leerden ze rolvast, zelfverzekerd en effectief op te treden.

Voorbeeld 3

Een hooggespecialiseerde medewerker moest van zijn leidinggevende minder boos worden op lastige klanten, wat naar het idee van de medewerker onterecht was. Na drie gesprekken waren zowel de medewerker als de leidinggevende tevreden. De medewerker: Ik heb nog nooit op deze wijze met iemand over mijn werk gepraat.

Voorbeeld 4

Een leidinggevende was onzeker in overleggen waar hij belangen moest behartigen. Na een paar sessies individuele begeleiding werd hij in no time succesvol in de politiek.

Emoties in goede banen: tactisch omgaan met onaangenaam nieuws1Aanpak voor slechtnieuwsgesprekken

Emoties in goede banen. Tactisch omgaan met onaangenaam nieuws. Of het nu om grote of kleine teleurstellingen gaat, slecht nieuws vertellen doen we liever niet. We vinden
het vaak moeilijk de verwachtingen van anderen te bruuskeren.

Download gratis PDF

Besluitvorming in vergaderingenBesluitvorming in vergaderingen

Besluiten worden vaak gezien als concrete, tastbare dingen die mensen met zich meenemen als ze een vergadering uitlopen. Besluiten zijn echter veel vluchtiger van aard. Dit boek bespreekt hoe managers in vergaderingen interactief hun toekomst construeren door te formuleren.

Proefschrift 2001 door Marjan Huisman. ISBN 90-76912-04-1

Bestel mijn proefschrift
 (€ 30 incl. verzending binnen Nederland)

Wil je advies, training of coaching voor gesprekken?

Ik werk op organisatie-, team-, en individueel niveau.

Bel 06 - 46 08 20 28 of mail direct@twinc.nl om je vraag met mij te verkennen.

Neem vrijblijvend contact op

TGI

Themagecentreerde interactie

Ik werk op basis van TGI en leer ook jou daarmee werken.

Wat is TGI?

TGI (Themagecentreerde Interactie) is een houding en een professioneel handelingsconcept voor het leiden van jezelf en anderen in groepen. TGI wordt toegepast in vele beroepsvelden van werken en leren: van management, onderwijs en sociaal werk tot training, coaching en advies. Het is niet superbekend in Nederland, maar zinvol des te meer.

Krachtig 4-factorenmodel

Ik ben zeer gecharmeerd geraakt van TGI, omdat het ervoor zorgt dat ik écht effect weet te bereiken met mijn werk. Een heel handig instrument voor het analyseren en vormgeven van interacties is bv. het 4-factorenmodel.  Je bekijkt daarmee een situatie op:

taak - individu – groep – context

Vervolgens kijk je wat op dit actuele moment passend is om de aandacht van de groep op te richten. Daar formuleer je een thema bij. Een goed thema inspireert en verbindt!

Vragen over ondersteuning met TGI?

Bel 06 - 46 08 20 28 of mail direct@twinc.nl om je vraag met mij te verkennen.

Neem vrijblijvend contact op

O.a. door te werken met TGI draag ik graag bij aan duurzaam ontwikkelingsdoel 4 van de VN. #NLSDG4

Publicaties

van dr. Marjan Huisman

Praktisch

2014

Geef mij de feiten. Schrijfadviezen voor een effectief proces-verbaal.

Marjan Huisman, Jan Pranger, Paula Steenwinkel.

Deventer, Kluwer. Bestel dit boek bij Wolters Kluwer.

2005

Stokpaarden, paardenmiddelen en taboes. Over taalgebruik en argumentatie in processen-verbaal.

Marjan Huisman, Paula Steenwinkel, Jan Pranger.

In: TREMA, Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht. Special december 2005 over Recht, taal en literatuur. pp. 517-520.

2002

Emoties in goede banen

Marjan Huisman

Tactisch omgaan met onaangenaam nieuws.
Download gratis de PDF

Wetenschappelijk

2002

Communicatie en coördinatie: ordeningsprincipes in verbale interactie.

Marjan Huisman

In: Th.Janssen, red. Taal in gebruik. Een inleiding in de taalwetenschap. Den Haag, Sdu Uitgevers. 163-180.

2001

Decision making in management meetings as talk-in-inter­action.

Marjan Huisman

In: International Studies of Management & Organisation, vol 31, no. 3. 69-90.

2000

Besluitvorming in vergaderingen. Organisaties, interactie en taalgebruik.

Marjan Huisman

Utrecht, Landelijke Onderzoeksschool Taalkunde. ISBN 90-76912-04-1. Bestel mijn proefschrift.

1995

Negotiating categories in tra­vel agen­cy calls.

H. Mazeland, M. Huisman, M. Schasfoort.

In: A. Firth, ed., The discourse of negotiation. Stu­dies of lan­gua­ge in the workplace. Oxford, Pergamon. 271-297.

1994

Redeneren en metaforiek. Het functioneren van metaforisch taalgebruik in discussies.

Marjan Huisman

In: A. Maes, P. van Hauwermeiren, L. van Waes, red. Perspectieven in taalbeheersingsonderzoek. 290-299.

Geef mij de feitenGeef mij de feiten

Schrijfadviezen voor een effectief proces-verbaal

Bestel de 3e druk

Emoties in goede banen: tactisch omgaan met onaangenaam nieuws1Emoties in goede banen

Tactisch omgaan met onaangenaam nieuws.

Download gratis de PDF

Besluitvorming in vergaderingen. Organisaties, interactie en taalgebruik. Besluitvorming in vergaderingen

Organisaties, interactie en taalgebruik.

Bestel mijn proefschrift (€ 30 incl. verzending in Nederland)

Over Twinc

Wat ik doe, voor wie, met wie

Twinc wil...

Met Twinc bevorder ik graag heldere communicatie tussen mensen, met als richtsnoer de menselijke maat. Ik wil mijn kennis en ervaring toepassen om communicatieprocessen binnen of tussen organisaties vlot te trekken, vanuit een respectvol, optimistisch, ontwikkelingsgericht perspectief.

Ik zoek altijd naar praktische, haalbare oplossingen met draagvlak.

 

Neem contact op

Bel 06 - 46 08 20 28 of mail direct@twinc.nl om uw vraag met mij te verkennen.

Neem vrijblijvend contact op

Twinc biedt...

Advies, training en coaching voor gespreksvoering en rapportage in onderzoekende, analyserende, besluitvormende organisatiecontexten.

Denk aan: waarnemingen en onderzoeksgegevens rapporteren (bv. in relatie tot regelgeving), adviesvaardigheden van intakegesprek tot adviesrapportage en presentatie; interviewen en doorvragen; slechtnieuwsgesprekken, (crisis)besluitvorming in managementteams en bestuursteams.

Ik doceerde aan diverse Nederlandse universiteiten in de taalbeheersing en de conversatieanalyse; ik doceerde zeven jaar beleidsanalyse en -rapportage bij de Hogere Defensievorming (Executive Master of Security and Defence), waar ik o.a. in samenwerking met inhoudelijke docenten studenten begeleidde en beoordeelde voor hun masterthesis.

Ik ontwikkelde en verzorgde afdelingsbrede ontwikkelingstrajecten op maat ter verbetering van verslaglegging voor afdelingen van ca. 300 medewerkers. Ook begeleid ik mensen individueel.

Twinc werkte voor...

 • Autoriteit Consument en Markt
 • Belastingdienst
 • Douane
 • ECD
 • FIOD
 • Gemeente Westland
 • Haagse Hogeschool
 • Inspectie SZW
 • Kansspelautoriteit
 • Ministerie van Defensie
 • Ministerie van Economische Zaken Landbouw en Innovatie
 • Ministerie van Verkeer en Waterstaat
 • Politieacademie
 • ProRail
 • RDW
 • Trimension
 • VanBinnennaarBuiten
 • Waterschappen

Twinc werkt samen met...

SamsøSamsø

Een betere samenwerking in je team, tussen jou en je (project)team, met je klanten? Dan ben je bij Samsø aan het juiste adres.

www.zininsamenwerken.nl

SamsoTrimension

Binnen de opleidingen, trainingen en oefeningen op het gebied van crisisbeheersing ligt de focus bij Trimension op persoonlijke én teameffectiviteit.

www.trimension.nl

Contact

Neem vrijblijvend contact op!

Contactgegevens

U ontvangt zo spoedig mogelijk een reactie, tenminste binnen drie werkdagen.

Contactformulier

Formaliteiten

Download hieronder de Algemene Voorwaarden, de Privacyverklaring (volgens AVG) en de Klachtenprocedure.

Twinc is geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRKBO). Daardoor kan Twinc trainingen factureren vrij van BTW.