Integer werken: Hoe lukt dat?

Iedereen wil in de spiegel graag een leuk mens zien dat deugt. Toch kan ook iedereen in ethische spanningsvelden terechtkomen die leiden tot twijfel en stress: wat is nu goed? De wereld is immers veranderlijk en complex. Soms zijn de effecten van je handelen onvoorspelbaar. Soms wou je dat je alerter was geweest. Soms strijden verschillende deugden om voorrang.

Als je steviger wilt staan in ethische spanningsvelden, dan helpt het om te werken volgens de Themagecentreerde Interactie (TGI). Eén element van TGI is het vierfactorenmodel. Daarmee probeer je de veelsoortigheid en gelaagdheid van sociale situaties te interpreteren langs vier, even belangrijke factoren: de betrokken individuen (Ik); de interactie tussen die individuen (Wij); hun gemeenschappelijke taak (Het) en hun context (Globe). Vervolgens kun je langs deze vier factoren concrete handelingsstrategieën ontwikkelen. Het is een krachtig model.

Bovendien is TGI niet waardevrij. TGI heeft een visie op de samenhang tussen autonoom beslissen en interdependentie: hoe meer je je bewust bent van je verbondenheid met de wereld om je heen, hoe sterker je autonomie. TGI heeft een optimistisch perspectief op de groei van het individu en pleit voor humane, waardegebonden beslissingen.

Onder andere vanwege het waardegebonden karakter in combinatie met het krachtige vierfactorenmodel is TGI zeer geschikt voor het versterken van je ethische professionaliteit.

Interesse? Kom dan naar de training Integer werken: Hoe lukt dat? Je professioneel ethisch handelen versterken met TGI. Als je vragen hebt, kun je altijd contact opnemen.

Leave a Comment